Komunikaty

 

 

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

klasa VII

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników do religii dla klas I - VI

 

Informacja o podręcznikach dla klas I na rok szkolny 2016/2017

 

Informacja o podręcznikach dla klas II na rok szkolny 2016/2017

 

Informacja o podręcznikach dla klas III na rok szkolny 2016/2017

 

Informacja o podręcznikach dla klas IV na rok szkolny 2016/2017

 

Informacja o podręcznikach dla klas V na rok szkolny 2016/2017

 

Informacja o podręcznikach dla klas VI na rok szkolny 2016/2017

 

 

Wykazy podręczników na rok szkolny 2015/2016

wykaz podręczników do religii, klasy I-VI

 

informacja o podręcznikach dla kl. I na rok szkolny 2015/2016

 

informacja o podręcznikach dla kl. II na rok szkolny 2015/2016

 

wykaz podręczników dla kl. III na rok szkolny 2015/2016

 

 

informacja o podręcznikach dla kl. IV na rok szkolny 2015/2016

 

wykaz podręczników dla kl. V na rok szkolny 2015/2016

 

wykaz podręczników dla kl. VI na rok szkolny 2014/2016

 

 

Dzień Dziecka

 

Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku

1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

 

Program obchodów klasy IV – VI   ( 8.00 – 13.00 ):

 

- spotkanie z wychowawcami w klasach godzina 8.00

- rozgrywki sportowe dla uczniów klas IV – VI:

 • klasy IV:dziewczęta – piłka siatkowa (9.30 – 10.30)
 • chłopcy – piłka nożna (10.00 – 11.00)
 • klasy V:dziewczęta – piłka ręczna(8.30 – 9.30)
 • chłopcy  piłka nożna (9.30 – 9.50)
 • klasy VI:dziewczęta – koszykówka (10.30 – 11.30)
 • chłopcy – piłka nożna (8.30 – 9.30)

- poczęstunek w klasie z wychowawcą

- dyskoteka  dla uczniów klas IV – VI  od  18.00 -  21.00

 

 

OPIEKĘ NAD UCZNIAMI SPRAWUJĄ WYCHOWAWCY KLAS I NAUCZYCIELE UCZĄCY  W KLASACH.

 

 

Program obchodów klasy  I– III   ( 8.00 – 13.00 ):

 

 1. spotkanie z wychowawcami w klasach o godzinie 8.00 - 8.15
 2. wspólny poczęstunek w klasie, zabawy integracyjne, wykonanie plakatu pt.:,, Dziecięce marzenia” (ok. 12.00 – 13.00)
 3. dyskoteka dla najmłodszych (9.00 – 12.00)
 4. projekcja filmów dla uczniów klas I – III – kinoteka dla najmłodszych
 • I grupa (klasy I i  II a) – 9.00 – 10.30
 • II grupa (klasy III i II b) 10.30 – 12.00

 

OPIEKĘ NAD DZIEĆMI SPRAWUJĄ WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE UCZĄCY W KLASACH I – III.

 

 

 Świetlica

Dnia 1 czerwca 2015 r. ( poniedziałek) – Dzień Dziecka

 

Pracuje w godzinach:

7.30 – 8.00

1. p. M. Pstrąg

2. ks. R. Grzyb

13.00 – 15.30

1. p. M. Gozdur

2. p. M. Jabłońska

3. p. A. Stępnik

kalendarz roku szkolnego 2014/2015

    Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 22, 23,  24, 29, 30, 31 grudnia 2014 r. oraz w dniu 2 I 2015 r. nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne w związku z zimową przerwą świąteczną. Chętni uczniowie mogą w tych dniach skorzystać z organizowanych w placówce zajęć opiekuńczych w godzinach 7.30 – 15.30.

    Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 uczniowie naszej szkoły wracają na zajęcia dydaktyczne w dniu 5 I 2015 r. (poniedziałek).

 

REKOLEKCJE

Inf

Informacja dla Rodziców

 

W dniach 9-11 kwietnia 2014 r.  uczniowie naszej szkoły uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych ( podst. prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.). Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 – 15.30 oraz przed Mszą Św. zajęcia opiekuńcze z wychowawcą.

 

http://parafialipsko.pl/component/content/article/12-aktualnosci/inne/69-program-misji-parafialnych

 

 

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny

,,21 marca DNIEM LUZU  W SZKOLE’’!

,,Dzień Luzu w szkole’’ – to, oczywiście, inicjatywa kreatywnych głów Zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, z którą zwróciliśmy się Pani Dyrektor. Po przedstawieniu naszych pomysłów i propozycji odnośnie organizacji tego dnia w naszej szkole otrzymaliśmy akceptację i zgodę na działanie.

 

A więc do dzieła!

 

CEL STRATEGICZNY: Dobra zabawa.

 

Cele szczegółowe:

- uczeń aktywnie włącza się w organizację życia w szkole,

- uczeń potrafi współdziałać w zespole i wywiązywać się z powierzonych mu ról i zadań,

- uczeń wie, że spożywanie owoców i warzyw to najważniejsza zasada zdrowego odżywiania,

- uczeń zna zasady higieny sporządzania posiłków,

- uczeń rozwija swoje zainteresowania sztuką filmową, swoją wrażliwość

i umiejętność świadomego obcowania ze sztuką oraz krytycyzm w doborze repertuaru.

 

Akcja ,,Przebieranie = Niepytanie’’

 

W tej akcji najprzyjemniejszy jest skutek! Uczniowie, którzy w tym dniu wykażą się kreatywnością w doborze niecodziennej garderoby i fryzur unikną tego, czego w szkole najmniej oczekują, czyli: kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi na ocenę, kontroli prac domowych i jedynek! Epicko i  genialnie, prawda? ;-)

 

,,Wiosenna bomba witaminowa’’, czyli konkurs na najsmaczniejszą i najbardziej urozmaiconą witaminowo wiosenną sałatkę klasową. Tutaj wykazać się możecie dobrą organizacją i  kreatywnością kulinarną, a także znajomością zasad zdrowego odżywiania i higieny przygotowywania posiłków. Zasady i regulamin konkursu otrzymają przewodniczący samorządów klasowych, którzy zapoznają Was ze wszystkimi szczegółami.

Pysznie i zdrowo, prawda?

 

,, Edukacja Młodego Widza’’, czyli wędrówka po świecie dobrego kina. W tym szczególnym dniu, każda z klas IV-VI będzie mieć możliwość przeznaczenia 2 godzin lekcyjnych na ucztę filmową. Wyboru repertuaru dokonujecie w konsultacji z wychowawcą klasy,

 a harmonogram organizacyjny (kto, gdzie i kiedy ogląda film) otrzymacie wraz z regulaminem konkursu na wiosenną sałatkę  za pośrednictwem przewodniczących klas. Ale kino, prawda?

                                                                                    Samorząd Uczniowski

 

Zaproszenie na Turniej Szachowy

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

               Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

REGULAMIN  IV  TURNIEJU  SZACHOWEGO
SPOTKAJMY  SIĘ  W  KRZEMIENNYM  KRĘGU

 

1. Organizator
Oddział Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS Nietulisko Duże

 

2. Współorganizator

Urząd Miasta i Gminy Lipsko

 

3. Cel rozgrywek
Promowanie aktywnego trybu życia na obszarze LGD Krzemienny Krąg poprzez udział mieszkańców w organizowanych turniejach szachowych. Popularyzacja szachów wśród młodzieży i dorosłych.

Integracja środowiska szachowego w LGD Krzemienny Krąg

 

4. Termin i miejsce
Turniej zostanie rozegrany w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku,
ul. Zwoleńska 14, dnia 09 lutego 2014 r.

   8.45 - 9.15 - zapisy i weryfikacja

   9.15 - 9.25 - odprawa techniczna

   9.30 - otwarcie turnieju

 10.00 - rozpoczęcie rozgrywek (I runda) 

 13.00 - 13.30  przerwa na posiłek

 15.30 - przewidywane zakończenie rozgrywek 

 15.45 - 16.15 - dekoracja i oficjalne zakończenie turnieju

5. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą wziąć udział szachiści, którzy potwierdzą swój udział zgodnie z komunikatem organizacyjnym. Wpisowe do zawodów to: w grupie OPEN-10 zł, w pozostałych grupach-5 zł.

Zgłoszenia przyjmuje Andrzej Sidor tel. 608-472-239 lub e-mail: andrzej.sidor@kunow.pl lub przez stronę chessarbiter do 07 lutego 2014 r.

W turnieju może uczestniczyć 40 zawodników. 

Decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo przysługuje mieszkańcom zamieszkującym na obszarze LGD Krzemienny Krąg.


6. System rozgrywek

Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Czas trwania jednej partii 15 minut dla zawodnika. 

Turnieje rozgrywany będzie w jednej grupie open z podziałem nagród w poszczególnych grupach po zakończeniu turnieju lub w grupach wiekowych:

a) open

b) do lat 16

c) do lat 10

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

O kolejności miejsc decyduje:

-       suma zdobytych punktów

-       wartościowanie średnie Bucholza

-       wartościowanie pełne Bucholza

-       liczba zwycięstw

-       wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami

W przypadku małej liczby zgłoszeń rozgrywki w poszczególnych grupach wiekowych mogą być przeprowadzone systemem kołowym.

7. Sędziowanie

W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach.

Sędziego zawodów powołuje organizator.

 

8. Nagrody w turnieju
Puchary i medale za miejsca I - III  oraz dyplomy dla 6 najlepszych zawodników w każdej grupie z podziałem na dziewczęta i chłopców.

W grupie open nagrody finansowe, w pozostałych grupach nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek.

 

9. Posiłek

Organizatorzy zapewniają w trakcie turnieju:

-       gorące napoje: kawa i herbata

-       gorący posiłek

 

10. Przepisy końcowe

Niepełnoletni zawodnicy uczestniczą w turnieju pod opieką rodziców/opiekunów. Za stan zdrowia            i ubezpieczenie zawodników odpowiadają jednostki delegujące i rodzice. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione      w trakcie trwania turnieju.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a  w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

Sprzęt szachowy - szachownice, bierki i zegary turniejowe - zapewnia organizator.

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

odbędzie się w dniu 2 września 2013 r. o godzinie 900.

 

Zapraszamy uczniów, rodziców i opiekunów, wychowawców i nauczycieli.

              

 

List Krystyny Szumilas, Ministra Edukacji Narodowej

z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

 

List Karola Semika, Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014 

 

Okolicznościowy list Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka

 

 

 

 

 1 września 1939 r. to pamiętna data w historii Polski. 

Właśnie mija 74 rocznica wybuchu II wojny światowej!

 

Pamiętajmy o polskich bohaterach narodowych i ofiarach wojennej tragedii.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

KLASA  I

1.    Elementarz XXI w. NOWA ERA - Podręcznik x 2 Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień

2.    Ćwiczenia zintegrowane x 4 Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak

3.    Ćwiczenia do edukacji matematycznej x 4 Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

4.    Teczka artysty ( edukacja plastyczna z techniką ) Autorzy: Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas

5.    Ćwiczenia z edukacji muzycznej + CD z piosenkami Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

6.    Zajęcia komputerowe + CD Autor: Michał Kęska

7.    Zeszyt do kaligrafii  Autor: Elżbieta Kacprzak

8.     Wyprawka

9.    Treetops 1. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego. Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson. Wyd. Oxford University Press. 311/1/2011

10.Religia. Klasa 1. W domu Bożym i rodzinie Jezusa. St. Łabendowicz. AZ-11-01/1-5

KLASA  II   

1.    Elementarz XXI wieku, klasa 2.  Podręcznik, część 1 i 2  E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak.

2.    Elementarz XXI wieku, klasa 2. Ćwiczenia zintegrowane , części 1– 4. E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak.

3.    Elementarz XXI wieku, klasa 2. Matematyka, części 1-4. K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz.

4.    Elementarz XXI wieku, klasa 2. Teczka artysty.  N. Gryzoń, M. Jasny, W. Vargas.

5.    Elementarz XXI wieku, klasa 2. Piosenki dla ucznia – muzyka z płytą CD.  M. Gromek, G. Kilbach.

6.    Elementarz XXI wieku, klasa 2. Wyprawka ucznia

7.    Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami oraz z płytą CD – ROM, kl. 2. M. Kęska. Nowa Era.

8.    Język angielski. Treetops 2. Podręcznik + ćwiczenia dla kl. 2.   S.Howell, L. Kester-Dodgson.

9.    Religia. Klasa 2. Bliscy Sercu Jezusa. St. Łabendowicz. AZ-12-01/1-5  podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

KLASA  III

1.            1. PAKIET „Nowe już w szkole”  kl. III  NOWA ERA

2. Nowe Już w szkole. Klasa 3. Podręcznik z płytą CD-ROM. Część 1. K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska,

E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,  Nowa Era. 56/3/2010
Część 2. K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, W.Lib,M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder, W.Walat
Nowa Era. 56/4/2010

3. Nowe Już w szkole. Klasa 3. Ćwiczenia.
Części 1 – 2.
K .Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,  
Nowa Era 56/3/2010
Części 3 - 4. K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, W. Lib, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder, W.Walat
Nowa Era 56/4/2010.

4. Nowe Już w szkole. Klasa 3. Matematyka. Część 1 – 2. . Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska,
 B. Stępień, M. Szreder,
Nowa Era 56/3/2010
Część 3-4 K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz,

M.E. Piotrowska, W. Lib, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,

W. WalatNowa Era. 56/4/2010

5. Nowe Już w szkole. Klasa 3. Wycinanka. 
Część 1
.K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz,

M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,  

Nowa Era 56/3/2010
Część 2
K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, W. Lib, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder, W.Walat
Nowa Era 56/4/2010

6. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3. Michał Kęska,.
Nowa Era 228/2/2010.

7. „TREETOPS” 3 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Sarah M. Howell
i Lisa Kester Dodgson. Oxford University Press

8. Religia. Klasa 3. Jezusowa wspólnota serc.  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń St.  Łabendowicz.

AZ-13-01/1-5

 

Klasa IV

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Historia

IV

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl. 4 + zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

443/1/2012

Język angielski

IV

Skinner C.   Bogucka M.

NEW FRIENDS 1podręcznik + ćwiczenia

Pearson Education

24/07

Język polski

IV

A Kania

K. Kwak  

J. Majchrzak-Broda

Podręcznik z ćwiczeniami do języka polskiego dla szkoły podstawowej „Czarowanie słowem”.

WSiP S.A.

561/1/2012

Matematyka

IV

M. Braun A. Mańkowska

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. 

+ ćwiczenia we wrześniu

NOWA ERA

157/1/2012/z1

Muzyka

IV

K. Jakóbczak-Drążek                 U. Smoczyńska

A. Sołtysik

Klucz do muzyki. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. IV

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP S.A.

406/1/2011

Plastyka

IV

Stopczyk S. K., Neubart B.

Plastyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. IV.

WSiP S.A.

440/1/2012

Przyroda

IV

M..Marko-Worłowska

F. Szlajfer J.Stawarz

 

autorzy zeszytu ćwiczeń

J. Golanko

U. Moździerz

J. Stawarz

podręcznik „Tajemnice Przyrody” + zeszyt ćwiczeń

 

 

 

Nowa Era

399/1/2011

Zajęcia Techniczne

IV

 

Bogusława Stanecka

 

Czesław Stanecki

 

 

 

 

 1. Zajęcia techniczne cz.1 Szkoła Podstawowa kl.IV-VI
 2. Karta rowerowa – zajęcia techniczne w kl.IV-VI szkoły podstawowej 

STAN Pol

321/1/2011

 

321/1/2011

 

 

 

Religia

IV

Łabendowicz Stanisław

Powołani przez Boga Ojca - podręcznik +zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

AZ-21-01/1-5

Zajęcia komp.

IV

Grażyna Koba

Zaj. Komp. dla Szkół Podstawowych kl. IV-VI

Migra

373/2011

 

 

Klasa V

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Historia

V

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl.V + zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

443/2/2013

Język angielski

V

C. Skinner,

M. Bogucka

New Friends 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 Pearson Education

25/07

Język polski

V

Agnieszka Kania Karolina Kwak    Joanna Majchrzak-Broda

Podręcznik z ćwiczeniami do języka polskiego „Czarowanie słowem”. 

 

WSiP S.A.

561/2/2013

Matematyka

V

M. Braun

A. Mańkowska M. Paszyńska

Matematyka z kluczem

+ ćwiczenia

Nowa Era

157/2/2012/z1

Plastyka

V

S. K. Stopczyk 

B. Neubart

Plastyka. Podręcznik dla  szkoły podstawowej kl. V

WSiP S.A.

440/2/213

Muzyka

V

K. Jakóbczak-Drążek

U. Smoczyńska

A. Sołtysik

Klucz do muzyki. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. V + zeszyt ćwiczeń

WSiP S.A.

406/2/2013

Przyroda

V

J. Ślósarczyk,

R. Kozik,

F. Szlajfer

Tajemnice przyrody

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

399/2/2013

Zajęcia techniczne

V

Bogusława Stanecka

Czesław Stanecki

Zajęcia techniczne. Podręcznik z ćwiczeniami cz. 2

STANPOL

321/3/2012

Zajęcia komputerowe

V

Grażyna Koba

Zajęcia komputerowe dla Szkół Podstawowych kl. IV-VI

Migra

373/2011

Religia

V

Łabendowicz Stanisław

Umiłowani w Jezusie Chrystusie - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

RA-22-01/1-5

 

 

Klasa VI

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Historia

VI

Grzegorz Wojciechowski

„Dzień dobry historio” + zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

443/2/2013

Informatyka

VI

D.Kiałka K,Kiałka J.Klimczyk, J.Kutkowski D.Kozaczko

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej

Helion S.A.

149/05

Język angielski

VI

C. Skinner,

H. Bogucka

New Friends 3 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Pearson Education

227/3/2009

Język polski

VI

A. Kania

K. Kwak. 

 J. Majchrzak-Broda

Czarowanie słowem. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa VI.

Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

WSiP S.A.

1/10/S

Matematyka

VI

M. Dobrowolska M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

Matematyka z plusem. Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa wersja

 + ćwiczenia

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

61/3/10/S

Muzyka

VI

K. Jakóbczak-Drążek

U. Smoczyńska

A. Sołtysik

Klucz do muzyki. Podręcznik dla kl. IV-VI szkoły podstawowej cz. II

 + zeszyt ćwiczeń cz. II

WSiP S.A.

141/06

Przyroda

VI

A. Czerny

K. Mnich

H. Lach 

Przyroda dla klasy szóstej. podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

192/01

Religia

VI

Łabendowicz Stanisław

Uświęceni w Duchu Świętym podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

RA-23-01/1-5

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

    KLASA  I

 1. Elementarz XXI w. NOWA ERA
 2. Podręcznik x 2
 3. Ćwiczenia zintegrowane x 4
 4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej x 4
 5. Teczka artysty ( edukacja plastyczna z techniką )
 6. Ćwiczenia z edukacji muzycznej + CD z piosenkami
 7. Zajęcia komputerowe + CD
 8. Zeszyt do kaligrafii 
 9.  Wyprawka

10.Treetops 1. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego. Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson. Wyd. OxfordUniversity Press. 311/1/2011

11.Religia. Klasa 1. W domu Bożym i rodzinie Jezusa. St. Łabendowicz. AZ-11-01/1-5

 

  KLASA  II

 

 1. Nowe Już w szkole. Klasa 2. Podręcznik z płytą CD-ROM. Część 1. K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska,

E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,  Nowa Era. 56/3/2010
Część 2. K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, W.Lib,M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder, W.Walat
Nowa Era. 56/4/2010

 1. Nowe Już w szkole. Klasa 2. Ćwiczenia.
  Części 1 – 2. K .Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,  
  Nowa Era 56/3/2010
  Części 3 - 4.  K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, W. Lib, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder, W.Walat
  Nowa Era 56/4/2010.
 2. Nowe Już w szkole. Klasa 2. Matematyka. Część 1 – 2. . Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska,
   B. Stępień, M. Szreder,
  Nowa Era 56/3/2010
  Część 3-4 K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz,

M.E. Piotrowska, W. Lib, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,

W. Walat Nowa Era. 56/4/2010

 1. Nowe Już w szkole. Klasa 2. Wycinanka. 
  Część 1
  .K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz,

M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,  

Nowa Era 56/3/2010
Część 2
K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, W. Lib, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder, W.Walat
Nowa Era 56/4/2010

 1. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2. Michał Kęska,.
  Nowa Era 228/2/2010.
 2. Język angielski. Treetops 2. Podręcznik + ćwiczenia dla klasy drugiej.
  Religia. Klasa 2. Bliscy Sercu Jezusa. St.  Łabendowicz. AZ-12-01/1-5.

               

KLASA  III

       
   
 1. PAKIET „Nowe już w szkole”  kl. III      NOWA ERA
 2. Nowe Już w szkole. Klasa 3. Podręcznik z płytą     CD-ROM. Część 1. K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz,     M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska,
       

E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień,     M. Szreder,  Nowa Era. 56/3/2010
    Część 2. K.     Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E.     Piotrowska, W.Lib,M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M.     Szreder, W.Walat    
   
Nowa     Era.     56/4/2010

   
 1. Nowe Już w szkole. Klasa 3. Ćwiczenia.
      Części 1 – 2. K     .Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz,     M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,      
      Nowa Era 56/3/2010
      Części 3 - 4.  K.     Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E.     Piotrowska, W. Lib, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M.     Szreder, W.Walat
      Nowa Era 56/4/2010.
 2. Nowe Już w szkole. Klasa 3. Matematyka. Część 1 –     2. . Bielenica, M. Bura, E.     Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E. Piotrowska, M. A.     Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska,
       B. Stępień, M. Szreder,
  Nowa Era     56/3/2010
     
  Część 3-4 K.     Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz,
       

M.E. Piotrowska, W. Lib, M. A.     Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,

   

W. Walat Nowa Era. 56/4/2010

   
 1. Nowe Już w szkole. Klasa 3. Wycinanka. 
      Część 1
  .K. Bielenica, M. Bura, E.     Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz,
   

M.E. Piotrowska, M. A. Szymańska, E.     Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder,  

   

Nowa Era     56/3/2010
    Część 2
K.     Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, M.E.     Piotrowska, W. Lib, M. A. Szymańska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M.     Szreder, W.Walat    
   
Nowa Era 56/4/2010

   
 1. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami.     Klasa 3. Michał Kęska,.
      Nowa Era 228/2/2010.
 2. 7.         Język angielski New Hurray!     Klasa 3. Podręcznik z ćwiczeniami do klasy trzeciej. Ilona Kleban, Marcin Kleban, Marta     Mrozik-Jadacka. WSiP S. A. 64/3/2009
 3. Religia.     Klasa 3. Jezusowa     wspólnota serc. St.  Łabendowicz. AZ-13-01/1-5
           

 

 

Klasa IV

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Historia

IV

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” Podręcznik   do historii i społeczeństwa dla kl. 4 + zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

443/1/2012

Język angielski

IV

Skinner C.   Bogucka M.

NEW FRIENDS 1podręcznik +   ćwiczenia

Pearson Education

24/07

Język polski

IV

Kania A.Kwak K.   Majchrzak-Broda J.

Czarowanie słowem. Język   polski. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Kl. IV.

 

WSiP S.A.

561/1/2012

Matematyka

IV

M. Braun A. Mańkowska

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. 

+ ćwiczenia we wrześniu

NOWA ERA

157/1/2012/z1

Muzyka

IV

K. Jakóbczak-Drężek                

U. Smoczyńska

A. Sołtysik

Klucz do muzyki. Podręcznik   dla  szkoły podstawowej klasa IV

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP S.A.

406/1/2011

Plastyka

IV

Stopczyk S. K., Neubart B.

Plastyka. Podręcznik dla  szkoły podstawowej klasa IV 

WSiP S.A.

440/1/2012

Przyroda

IV

M..Marko-Worłowska

F. Szlajfer J.Stawarz

 

autorzy zeszytu cwiczeń:

J. Golonko

U. Możdzierz

J. Stawarz

 

podręcznik „Tajemnice Przyrody” + zeszyt cwiczeń

Nowa Era

399/1/2011

Zajęcia Techniczne

IV

 

Bogusława Stanecka

 

Czesław Stanecki

 

 

 

 

    
 1. Zajęcia techniczne cz.1 Szkoła Podstawowa        kl.IV-VI
 2.   
 3. Karta rowerowa – zajęcia techniczne w kl.IV-VI        szkoły podstawowej  

STAN Pol

321/1/2011

 

321/1/2011

 

 

 

Religia

IV

Łabendowicz Stanisław

Powołani przez Boga Ojca -   podręcznik +zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezji   Radomskiej AVE

AZ-21-01/1-5

Zajęcia komp.

IV

Grażyna Koba

Zaj. Komp. dla Szkół   Podstawowych kl. IV-VI

Migra

373/2011

 

 Klasa V

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Historia

V

Grzegorz Wojciechowski

„Dzień dobry historio” +   zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

298/99

Informatyka

V

D.Kiałka K.Kiałka   J. Klimczyk           J. Kutkowski D.Kozaczko

Informatyka Europejczyka.   Podręcznik dla szkoły podstawowej.

Helion. S.A.

149/05

Język angielski

V

C. Skinner, M. Bogucka

New Friends 2 podręcznik +   zeszyt ćwiczeń

 Pearson Education

25/07

Język polski

V

Kania A.Kwak K.   Majchrzak-Broda J.

Czarowanie słowem. Język   polski. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Kl. V. 

Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

WSiP S.A.

14/09/S

Matematyka

V

Dobrowolska M., Karpiński   M., Zarzycki P. M. Jucewicz

Matematyka z plusem.

Matematyka 5. Podręcznik   dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa wersja

  + ćwiczenia

Gdańskie Wydawnictwo   Oświatowe

61/2/09/S

Plastyka

V

Stopczyk S. K., Neubart B.

Plastyka. Podręcznik dla   klas 4-6 szkoły podstawowej.

WSiP S.A.

55/05

Przyroda

V

Ślósarczyk J., Kozik R.,   Szlajfer F.

Przyroda dla klasy V   podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

225/00

Religia

V

Łabendowicz Stanisław

Umiłowani w Jezusie   Chrystusie - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezji   Radomskiej AVE

RA-22-01/1-5

 

 Klasa VI

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Historia

VI

Grzegorz Wojciechowski

„Dzień dobry historio” +   zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

325/00

Informatyka

VI

D.Kiałka K,Kiałka   J.Klimczyk, J.Kutkowski D.Kozaczko

Informatyka Europejczyka.   Podręcznik dla szkoły podstawowej

Helion S.A.

149/05

Język angielski

VI

C. Skinner, H. Bogucka

New Friends 3 podręcznik +   zeszyt ćwiczeń

Pearson Education

77/07

Język polski

VI

A. Kania

K. Kwak. 

 J. Majchrzak-Broda

Czarowanie słowem.   Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa VI.

Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

WSiP S.A.

1/10/S

Matematyka

VI

Dobrowolska M., Jucewicz   M., Karpiński M., Zarzycki P.

Matematyka z plusem.   Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa wersja

 + ćwiczenia

Gdańskie Wydawnictwo   Oświatowe

61/3/10/S

Muzyka

VI

K. Jakóbczak-Drężek U.   Smoczyńska

A. Sołtysik

Klucz do muzyki. Podręcznik   dla kl.IV-VI szkoły podstawowej cz. II

 + zeszyt ćwiczeń cz. II

WSiP S.A.

141/06

Przyroda

VI

Czerny A., Grzybowska-Mnich   K., Lach H.

Przyroda dla klasy szóstej.   podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

192/01

Religia

VI

Łabendowicz Stanisław

Uświęceni w Duchu Świętym   podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezji   Radomskiej AVE

AZ-23-01/1-5

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )