Sztandar PSP w Lipsku

awers_i_rewers_kopia

 

 

                                                                                             „Co służy prawdzie, służy i dobru”

 

                                                                                                                              Antoni Gustaw Bem

    

Uroczystość przekazania zaktualizowanego sztandaru

 

      W piątek, 6 czerwca 2008 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku miało miejsce szczególne wydarzenie, którym była uroczystość poświęcenia i przekazania zaktualizowanego sztandaru.

      Uroczystości rozpoczęła się od przywitania przez Dyrektor szkoły Bożenę Kopcińską i Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Jerzego Paska znamienitych gości. Uroczystość zaszczycili: Ksiądz Dziekan Eugeniusz Frączyk – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Lipsku, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, Radny Województwa Mazowieckiego Bogumił Ferensztajn, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu Dorota Sokołowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Tomasz Krzyczkowski, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą PSP w Lipsku, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku Ewa Otko, Radna Rady Miejskiej Urszula Burdon, Radny Rady Miejskiej Władysław Bajkowski i jednocześnie Redaktor Naczelny Twojego Radio Lipsko, Radny Rady Miejskiej Jan Burek, Radny Rady Miejskiej Marek Łata, Radny Rady Miejskiej Zenon Stępień, Radny Rady Miejskiej Waldemar Traczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego Józef Sosnowski, Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Lipsko Tadeusz Ptak, pracownik oświaty Pan Mirosław Łojek, dr Czesław Barański – działacz oświatowy i społeczny, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku Mieczysław Mejzner, Zastępca Dyrektora ZSP w Lipsku Justyna Kaczor, Zastępca Dyrektora ZSP w Lipsku Maria Kosińska, Dyrektor Gimnazjum w Lipsku Andrzej Białecki, Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Lipsku Izabela Kosior wraz z Pracownikami, Przewodnicząca Rady Rodziców Mirosława Jabłońska, Dyrektorzy Szkół: Pani Anita Wróbel z Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli, Pani Jolanta Lasota z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymanowie, Pani Ewa Sołtysiak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej, Pan Sławomir Śmieciuch z Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, a także nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły, społeczność uczniowska.

      Akademię uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe: Rady Miejskiej w Lipsku, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipsku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lipsku.

 

     Zaktualizowany sztandar posiada wymiary 92 cm x 92 cm, wykonany jest z rypsu (jedwabnej tkaniny) przytwierdzonego do drzewca. Obszyty złotymi frędzlami o długości 5 cm. Drzewiec wykonany z jesionowego drewna został  zakończony głowicą w kształcie stożka, do którego przymocowany jest orzeł w złotej koronie.

 

Awers jest w kolorze czerwonym. W centrum znajduje się orzeł biały w koronie – godło Polski, na tle konturów państwa. Umieszczono nazwę szkoły i dwie symboliczne daty: 1974 – rok wykonania pierwszego sztandaru i 2008 – rok aktualizacji sztandaru PSP im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku. 

 

Rewers sztandaru ma białe tło. W centralnym miejscu tej strony widnieje płonący kaganek oświaty – symbol krzewienia wiedzy. Otacza go od góry półkoliście umieszczone przesłanie, propagujące ponadczasowe wartości: „Tobie Ojczyzno serca, myśli i czyny”. W dolnej części rewersu umieszczony jest  akant (złoty ornament roślinny przewiązany wstęgą biało-czerwoną).

 

     Pani Dyrektor Bożena Kopcińska podkreśliła, że uroczystość jest ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, ale też i miasta. W swoim wystąpieniu przybliżyła wszystkim  Gościom i społeczności uczniowskiej dzieje szkolnictwa podstawowego w Lipsku, podkreślając długoletnią tradycję sięgającą korzeniami jeszcze czasów zniewolenia i głębokiej rusyfikacji, jakiej poddawane było społeczeństwo w XIX wieku. Przybliżyła postać patrona szkoły – Antoniego Gustawa Bema, zauważając  przy tym zasługi Państwa Heleny i Czesława Barańskich, którzy zgromadzili materiały i bezcenne informacje dotyczące życia patrona i historii szkoły.

     Następnym doniosłym punktem uroczystości było poświęcenie nowego sztandaru przez Księdza Dziekana Eugeniusza Frączyka. Poświęcony sztandar  przedstawiciele Rady Rodziców przekazali Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko Jerzemu Paskowi, który przekazał go Dyrektor Bożenie Kopcińskiej i powiedział m.in.: „Na ręce Pani Dyrektor i całej społeczności uczniowskiej przekazuję zaktualizowany sztandar, ufundowany z woli rodziców i fundatorów. Szanujcie i strzeżcie go jak prawdziwego skarbu. Nieście go z podniesionym czołem, w życiu wybierając to co dobre, mądre i prawe”.

     Pani Dyrektor powiedziała: „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Jest on symbolem wartości, które były, są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Przyjmując sztandar zapewniam, iż otoczymy go należną czcią i szacunkiem”. Następnie przekazała go uczniom z następującym przesłaniem: „Przekazuję zaktualizowany sztandar w Wasze ręce. Należy on do tych symboli narodowych, które w trudnych dla Ojczyzny chwilach były znakiem hartu ducha i woli zwycięstwa.   Niech będzie dla Was tym, co jest najważniejsze, ludzkie, godne naśladowania. Rozsławiajcie imię wielkiego patrona i naszej szkoły”.

      Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego uczennica kl. VI B Katarzyna Pastuszka podziękowała w imieniu całej społeczności uczniowskiej rodzicom, władzom miasta, dyrektorowi szkoły oraz wszystkim fundatorom za wielki dar, jakim jest sztandar. Po czym wszyscy  uczniowie złożyli ślubowanie.  Postać patrona A. G. Bema. wszystkim zebranym została przybliżona przez . wicedyrektor szkoły Panią  E. Kosterę.

     Na zakończenie uroczystości głos zabrała dyrektor B. Kopcińska, która powiedziała m.in.: „Szanowni Państwo! Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób. Pragnę za to serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia i zaszczycenie nas swoją obecnością. Dziękuję Księdzu Dziekanowi za poświęcenie sztandaru, Burmistrzowi i Radzie Miasta i Gminy Lipsko za popieranie naszej inicjatywy, pocztom sztandarowym za uświetnienie naszej uroczystości, nauczycielom i wychowawcom dziękuję za przygotowanie uroczystości, rodzicom za zaangażowanie i wsparcie, uczniom za przygotowanie programu artystycznego, wszystkim sponsorom dziękuję za wsparcie finansowe i pokrycie kosztów sztandaru. Sztandar, który otrzymaliśmy, będzie towarzyszył społeczności szkolnej podczas ważnych uroczystości szkolnych i państwowych. Na co dzień umieszczony będzie w gablocie obok wizerunku patrona szkoły”.

    

Wszyscy Darczyńcy (wymienieni poniżej) otrzymali z rąk Dyrektor Bożeny Kopcińskiej podziękowania:

Jerzy Pasek – Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

Tomasz Krzyczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Lipsku

Ewa Otko – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku

Jacek Wielorański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Teresa Gontarczyk – urzędujący Członek Zarządu Powiatu Lipskiego

Marek Łata – Radny Rady Miejskiej w Lipsku

Włodzimierz Marek - Radny Rady Miejskiej w Lipsku

Waldemar Traczyk – Radny Rady Miejskiej w Lipsku

Tadeusz Ptak – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

Justyna Kaczor – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku

Izabela Kosior – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku i wszyscy Pracownicy

Anita Wróbel – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli

Elżbieta Skrzek – Prezes Stowarzyszenia „Dobro Dziecka”

Mirosława Jabłońska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Roman Sałbut – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Agnieszka Szwaja – Skarbnik Rady Rodziców

Magdalena Wójcik – Członek Rady Rodziców

Rodzice i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku.

 

     Akademię  wzbogacił program artystyczny przygotowany przez uczniów z klas II a i II b, a także występ zespołu wokalnego złożonego z uczniów klas V a i V b. Dziękując za miłe przyjęcie, ze słowami uznania zwrócili się do uczestników uroczystości znamienici Goście. Jako pierwszy głos zabrał  Burmistrz Jerzy Pasek, który do słów uznania i serdecznych życzeń dołączył dedykację pamiątkową i kwiaty, następnie Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, który także wręczył uczniom cenne upominki (cyfrowy aparat fotograficzny i piękne albumy o Mazowszu), Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Tomasz Krzyczkowski, ofiarowując dzieciom figurkę św. Floriana i gadżety strażackie, Dyrektor KO w Warszawie Delegatura w Radomiu Pani Dorota Sokołowska oraz Prezes Stowarzyszenia „Dobro Dziecka” Pani Elżbieta Skrzek.

      Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów medialnych: Redakcji rozgłośni regionalnej „Twoje Radio Lipsko” za przekaz radiowy, firmie „Foto-Video-Studio” za utrwalenie na taśmie filmowej tego ważnego dla szkoły wydarzenia.

     Wszyscy przybyli na uroczystość przekazania zaktualizowanego sztandaru mogli zaznaczyć swoją obecność i podzielić się refleksją, dokonując wpisu do Kroniki Szkoły, która z tej wyjątkowej okazji była wyłożona dla Gości.

 dyrekcja i nauczyciele PSP w Lipsku

    

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )