Szkoła Równych Szans. I edycja

Projekt finansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Priorytet 2.1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

Klub Filmowy

   Klub Filmowy działa zgodnie z programem innowacji pedagogicznej pt. „Film bez tajemnic” opracowanej przez nauczyciela języka polskiego panią Ninę Banię. Swoją działalność rozpoczął we wrześniu 2007 roku. Członkami tego klubu są uczniowie klas piątych i szóstych, którzy nie tylko lubią oglądać filmy, ale także interesują się historią, techniką powstawania filmów i kulisami produkcji filmowej. Na zajęcia systematycznie uczęszcza 18 uczniów. Zajęcia Klubu Filmowego mają różnorodny charakter. Klubowicze poznają historię, terminologię, tworzywo filmowe, oglądają i analizują pod kątem kinematograficznym i dramaturgicznym wartościowe i bogate artystycznie filmy, np. „Lassie” Harnolda F. Kress’a, „Mały Książę” Richarda Kiley’a. Nauczyli się obsługi kamery cyfrowej zakupionej ze środków przewidzianych na realizację działań projektowych programu „Szkoła Równych Szans”. Na spotkaniu z profesjonalnym fotografikiem panem Zbigniewem Kopcińskim uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie tworzenia filmu i obsługi kamery. Obejrzeli i przeanalizowali pod kątem planów i ujęć filmowych dwa filmy autorstwa prelegenta. 3 grudnia 2007 młodzi filmowcy pojechali do kina Orange IMAX w Warszawie, gdzie obejrzeli film w technice 3D pt. „Dinozaury żyją” a następnie wysłuchali wykładu i uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących filmu.

   Członkowie klubu pracują nad powstaniem filmu krótkometrażowego dokumentującego życie szkoły i realizację zadań projektowych. Społeczność uczniowska i mieszkańcy naszego miasteczka obejrzą go już w styczniu. Liczymy na to, że dziecięce doświadczenie pozwoli rozwinąć się talentom drzemiącym w naszych uczniach. Zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły.
   Dnia 29 stycznia 2008 roku w Lipskim Centrum odbyła się premiera filmu pt; „PSP w Lipsku w obiektywie młodych filmowców”. Na tej uroczystości byli z nami zaproszeni goście: Burmistrz MiG Lipsko Pan Jerzy Pasek, z-ca Burmistrza Pan Jacek Wielorański, Wizytator mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu Pani Lidia Chrapczyńska, Doradca merytoryczny programu „Szkoła Równych Szans” Pani Ewa Lubczyńska, Kierownik Referatu Oświaty Pan Tadeusz Ptak, przedstawiciele ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna szkoła” w Mysłowicach – Koordynator akcji 1%, Pani Małgorzata Szewczyk i Pan Paweł Rurarz, Radni Rady Miejskiej w Lipsku, właściciel firmy FOTO –VIDEO –STUDIO Pan Zbigniew Kopciński, Dyrekcja szkoły, rodzice, uczniowie i oczywiście relacjonujący tę uroczystość Pan Władysław Bajkowski – kierownik lokalnej rozgłośni radiowej „Twoje Radio Lipsko”. Efekty pracy naszego klubu wszystkich zachwyciły.

                                                                                                                                          asystent koordynatora projektu Nina Bania

Koło informatyczne

   W ramach programu Szkoła Równych Szans działało w naszej szkole koło informatyczne.
Spotkania odbywały się raz w tygodniu we wtorek, brało w nich udział 10 uczniów z klas V-VI.

Celm koła informatycznego było poszerzenie wiadomości dotyczących informatyki oraz programów wspomagających pracę korzystających z komputerów a także zapoznanie uczniów z prezentacjami multimedialnymi oraz programem do ich tworzenia-Powerpoint.
Podczas zajęć uczniowie poznali zasady tworzenia oraz sposoby prezentowania swoich prac.
Głowne zadania:
* wstawianie i usuwania slajdów
* projektowanie slajdów
* układu slajdów
* animacja slajdów
* wstawianie tekstu, obrazów, dźwięków do slajdów
* prezentowanie prac

 

Na zakończenie uczestnicy wykonywali prezentacje na dowolny temat stosując wiadomości i umiejętności zdobyte podczas uczestniczenia w zajęciach.

Prace uczniów dotyczły tematów związanych z motoryzacją, budową komputerów oraz piłką nożną.

W ramach tego działania odbył się konkurs na najlepszą prezentację.

Laureatem został Rafał Studniarz z klasy VIB, który przygotował prezentację pt. "FIFA 2007"

Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe.

Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i mimo zakończenia projektu będą kontynuowane.

Klub Młodego Reportera

   W naszej szkole od września odbywały się spotkania Klubu Młodego Reportera. Najwazniejszym jego zadaniem było redagowanie gazetki "Szkolny Mix". Co miesięc młodzi dziennikarze opracowywali materiały na temat życia szkoły i miasta, informowali o szkolnych konkursach, zamieszczali relacje z realizacji wybranych działań projektowych.

Klubowicze uczyli się od najlepszych:
- dwa razy odwiedzili "Twoje Radio Lipsko" poznając podstawy pracy w radiu
- gościli w redakcji "Życia Powiśla", gdzie przeprowadzili wywiad z redaktorem Z. Trysińskim
- opracowali artykuł do "Życia Powiśla" (3/2007).

Jednak najmilszym wspomnieniem pozostanie obóz sportowo-dziennikarski w Zamościu, który zapoczątkował ich przygodę z dziennikarstwem. Klubowicze mieli okazję nie tylko zwiedzić piękny gród Zamojskich, ale także poznać pracę redakcji lokalnej gazety "Kronika Tygodnia", nagrać cztery sondy uliczne i wywiad z kolegami z Firleja - uczestnikami warsztatów muzycznych.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

 

  W zajęciach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, realizowanych w szkole w ramach projektu ,,Szkoła Równych Szans’’ uczestniczyło 15 chłopców z klas IV-VI.
Zajęcia te miały na celu rozwijanie zainteresowań profesją strażaka, zapoznanie ze specyfiką pracy służb pożarniczych oraz rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej chłopców. W ramach zajęć MDP, członkowie drużyny poznali zakres obowiązków i zadań należących do Straży Pożarnej, sprzęt, którym posługują się strażacy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zasady bezpiecznego zachowania i profilaktyki p. poż., prawidłowe zachowania w sytuacjach zagrożeń oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. W trakcie zajęć sportowych doskonalili swoją sprawność i kondycję fizyczną.
Bardzo ciekawym doświadczeniem była wycieczka do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, w trakcie której członkowie MDP spotkali się ze swoimi starszymi kolegami, uczniami drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu strażackim. Uczestnicząc w zajęciach z przedmiotu ,, Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa przeciwpożarowego’’, poznali bliżej specyfikę kształcenia młodych strażaków, ich zainteresowania i plany edukacyjne.
Równie interesującą formą zajęć były spotkania drużyny organizowane na terenie miejscowej jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, w trakcie których pracownicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej zaznajomili naszych uczniów ze sprzętem i wyposażeniem wozów bojowych oraz strukturą jednostki, zakresem obowiązków i harmonogramem pracy strażaka.
W związku z tym, że ten rodzaj zajęć cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem ze strony dzieci zajęcia MDP będą kontynuowane do końca roku szkolnego.

                                                                                     Opiekun MDP Urszula Pawłowska
Koło plastyczne

Zajęcia plastyczne zorganizowane w ramach programu "Szkoła Równych Szans" miały na celu:
• zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi i różnorodnymi możliwościami twórczymi (poznanie warsztatu),
• kształtowanie osobowości, kreowanie własnego indywidualnego świata poprzez oryginalną wypowiedź plastyczną,
• poznanie poprzez sztukę własnego regionu MAŁEJ OJCZYZNY terenu POWIŚLA,
• poznanie poprzez oglądanie dzieł sztuki światowej, nowych kierunków w sztuce współczesnej.

W okresie działalności kółka plastycznego odbyły się zgodnie z planem wystawy:
• wystawa zbiorowa obejmująca cały dorobek plastyczny uczestników pokazująca własny styl i sposób widzenia świata (na poziomie wieku uczniów),
• wystawa indywidualna Bukowieckiej Martyny i Anity pokazująca zaangażowanie i duży dorobek artystyczny uczennic (wystawa pokazywała systematyczny rozwój i odkrywanie własnego indywidualnego świata),
• wystawa indywidualna Jabłońskiej Karoliny prezentowany był dorobek uczennicy jej sposób interpretacji otaczającej nas rzeczywistości.

Każda z wystaw była pokazywana w szkolnej galerii „Esy Floresy” z udziałem zaproszonych gości, mediów, były wywiady, wernisaże i wreczanie upominków rzeczowych autorom eksponowanych dzieł. Rodzice uczniów otrzymywali dyplomy „pochwalne”, które wręczała Pani Dyrektor Bożena Kopcińska.

Działalność zakończyła się ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego promującego region POWIŚLA (Były trzy tematy dostosowane wiekowo do poziomu uczniów uczestniczących w zajęciach)
1. WISŁA MOJA RZEKA
2. NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO
3. NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI

Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia (materiały plastyczne do odkrywania nowych pomysłów i własnych wizji)
Należy stwierdzi, że działalność koła plastycznego dała dużo pozytywnych emocji, wrażeń i samozadowolenia (wg opinii uczniów)
Na zajęciach udało nam się stworzyć dobry twórczy klimat i wwyłonić młode talenty plastyczne.

ART. PLAST. JÓZEF GRZEGORZ MICHAŁEK
Grupa teatralna

Grupę teatralną tworzyli uczniowie klasy czwartej i piątej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny, były prowadzone metodami warsztatowymi.

Gry i zabawy dostarczały dzieciom nie tylko świetnej zabawy, ale miały znaczący wpływ na budowanie poczucia własnej wartości, uczyły prawidłowej komunikacji, uruchamiały emocje, integrowały zespół, budowały wzajemne zaufanie, odprężały. Już w październiku grupa wystąpiła na szkolnej scenie w programie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oklaskiwało nas nie tylko grono pedagogiczne, uczniowie, ale także przedstawiciele władz lokalnych. Następnie włączyliśmy się w przygotowanie jasełkowego przedstawienia, później trwała praca nad przedstawieniem pt. „W krainie fantazji”. Zajęcia często rozpoczynały się od ćwiczeń gimnastyki mózgu, które przygotowywały nasz umysł i ciało do uczenia się. Uczestnicy czuli się spokojni i skoncentrowani, łatwiej zapamiętywali nowe teksty.

W listopadzie grupa teatralna wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez Lipskie Centrum Kultury. Spotkanie prowadził pan Jerzy Kaszuba, który opowiedział o chińskim teatrze cieni. Dzieci tworzyły własne etiudy teatralne i prezentowały je na scenie. Okazało się, że poruszanie płaska lalką po białym ekranie nie jest wcale takie proste jak wydawało się na początku.

W styczniu dzieci odwiedziły Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Obejrzały spektakl pt. Pinokio”, który dostarczył młodym widzom wielu wrażeń.

Najbardziej oczekiwanym zdarzeniem była premiera przedstawienia, nad którym długo, ale twórczo pracowaliśmy. Nasz spektakl „W krainie fantazji” wystawiliśmy w styczniu 2008 r. aż trzy razy: w LCK, przedszkolu i na deskach, naszego szkolnego teatru. Obejrzeli go wszyscy uczniowie z kl. I-VI wraz z nauczycielami, rodzicami i naszymi gośćmi.

Wszyscy gratulowali małym artystom tak udanego przedsięwzięcia.

Środowiskowy wieczór poezji i piosenki anglojęzycznej

Dnia 29 stycznia o godzienie dwunastej w Lipskim Centrum Kultury odbyło się przedstawienie literacko-muzyczne w języku angielskim zatytułowane "The Magic of Christmas never edns"

Przedstawienie to zostało przygotowane i zrealizowane w ramach zajęć projektowych Szkoła Równych Szans – Środowiskowy wieczór poezji i piosenki anglojęzycznej.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas czwartych, piątych oraz szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku którzy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach koła zainteresowań z języka angielskiego.

Autorski scenariusz przedstawienia został przygotowany i opracowany przez Katarzynę Kosno. Nad całością przedsięwzięcia czuwała Pani Dyrektor Bożena Kopcińska – koordynator projektu. W przygotowaniu przedstawienia pomagali: Pani Urszula Pawłowska, Pani Ewa Nowakowska, Pan Ryszard Kubiak, Pani Mariola Solipiwko, Pani Karolina Majewska.

Młodzież recytowała wiersze, fragmenty prozy o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej. Śpiewała kolędy i pastorałki w języku angielskim oraz prezentowała układy choreograficzne. Program artystyczny spotkał się z ogromnym uznaniem widzów oraz przybyłych na uroczystość gości. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jerzy Pasek, z-ca Burmistrza Pan Jacek Wielorański oraz licznie przybyli rodzice.

Przedstawiciele lokalnej rozgłośni radiowej "Twoje Radio Lipsko" przeprowadzili oraz wyemitowali obszerną relację z koncertu.

 

 


Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )