VIII edycja konkursu - rok szkolny 2015/2016

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku szkolnym w naszej szkole została zorganizowana akcja "Jestem Przyjacielem Zwierząt". Jej głównym celem była pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w schronisku. Była to już VIII edycja konkursu, jak zapowiadają opiekunowie na pewno nie ostatnia! Opiekunami konkursu byli nauczyciele z naszej szkoły - pani Małgorzata Łata oraz pan Rafał Urban. Jak co roku uczniowie wszystkich klas bardzo aktywnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie, czego efektem było zebranie ponad pół tony karmy oraz wielu różnych przedmiotów potrzebnych zwierzętom. W tym roku naszą pomocą objęliśmy zwierzęta przebywające w przytulisku dla zwierząt w Lipsku, jak również podopiecznych ze schroniska dla zwierząt w Puławach. Ostatecznie rywalizację wygrała klasa Va, której uczniowie w nagrodę pojechali na wycieczkę do Puław oraz do Kazimierza Dolnego. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach, oraz odbyli rej statkiem po Wiśle w Kazimierzu Dolnym. Nagrodę dla zwycięskiej klasy ufundowali: Rada Rodziców oraz Miasto i Gmina Lipsko.

VII edycja - rok szkolny 2014/2015

 

 

 

Wycieczka do Radomia

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku szkolnym uczniowie PSP w Lipsku  udowodnili, że los bezpańskich zwierząt nie jest im obojętny. Jak co roku uczniowie bardzo chętnie angażowali się w podjęte przedsięwzięcie.  Wspólnie zebraliśmy około pół tony karmy oraz innych akcesoriów potrzebnych zwierzętom przebywającym w schronisku. Ostatecznie rywalizację zwyciężyła klasa VIa, drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy IVa natomiast na trzeciej pozycji znaleźli się uczniowie klasy IIa. Zwycięzka klasa  w nagrodę pojechała na wycieczkę do Radomia, podczas której uczniowie odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt. Dodatkową atrakcją był seans filmowy w kinie.

V edycja - rok szkolny 2012/2013

 wycieczka do schroniska Radomiu

 

Uczniowie PSP w Lipsku po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serca i nieustającą chęć niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom. Już od kilku lat z ogromną determinacją i zaangażowaniem biorą udział w konkursie „Jestem Przyjacielem Zwierząt”, zbierając karmę i inne akcesoria potrzebne bezpańskim psom i kotom przebywającym w schronisku. Konkurs rozgrywany jest między  poszczególnymi klasami. Każdego roku  nagrodą dla zwycięskiej klasy jest wycieczka do kina w Radomiu, połączona z odwiedzinami w schronisku. Sponsorami nagród są Burmistrz MiG Lipsko oraz Rada Rodziców naszej szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 nasi uczniowie zebrali łącznie ponad tonę karmy i  mnóstwo akcesoriów dla zwierząt.  W poprzednich latach zebrane artykuły  trafiały w całości do schroniska w Radomiu. W tym roku część karmy została przekazana do przytuliska dla zwierząt w naszym mieście. Ta wspaniała akcja już na stałe weszła do programu wychowawczego naszej szkoły. Jesteśmy dumni, że propagujemy w  środowisku tak szlachetne idee pomocy innym, a w szczególności  biednym i  głodnym zwierzętom, które nie przeżyłyby bez  wsparcia i opieki człowieka.

Sukcesy IV edycji projektu !!!

     Popularyzujemy projekt na sesji Rady Miejskiej - 28 marca 2012 r.

   

      Projekt „Jestem przyjacielem zwierząt” został zainicjowany przez uczniów, a jego opracowaniem zajęli się nauczyciele - Małgorzata Łata oraz Rafał Urban pod kierunkiem Pani Dyrektor Bożeny Kopcińskiej. W projekcie zaplanowanych było wiele działań mających na celu nabycie  umiejętności prawidłowego reagowania na potrzeby bezpańskich i krzywdzonych zwierząt oraz obniżenie poziomu agresji w szkole. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli koordynujących  przygotowali tablicę informacyjną, a także opracowali ulotki i plakaty, następnie wybrali się na sesję Rady Miejskiej w Lipsku, podczas której przedstawili idee realizowanego projektu oraz wręczyli plakaty i ulotki radnym i sołtysom z prośbą o rozpropagowanie projektu w swoich środowiskach.

     W marcu rozpoczął się konkurs „Jestem przyjacielem zwierząt”, polegający na zbiórce żywności oraz akcesoriów potrzebnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Większość uczniów z naszej szkoły  mocno zaangażowała się w tę zbiórkę. Łącznie zebrano ponad 1,3 tony karmy i mnóstwo innych artykułów, m.in. miski, ręczniki, szampony i witaminy dla zwierząt, które do schroniska zawiozła zwycięska klasa –VIc. Na wycieczce do schroniska zwierząt w Radomiu uczniowie zobaczyli, jak dużo jest bezdomnych zwierząt i jeszcze mocniej uświadomili  sobie  potrzebę niesienia pomocy. Pracownicy schroniska byli pełni podziwu dla rozmiaru wsparcia. Podkreślili, że żadna instytucja nie pomaga  tak bardzo jak nasza szkoła.

     W ramach działań projektowych szkołę odwiedziła Pani Aneta Kaźmierska - lekarz weterynarii, która opowiedziała uczniom o skutkach przemocy fizycznej i psychicznej stosowanej wobec zwierząt. Zorganizowano też spotkanie z leśnikiem, Panem Edwardem Paterkiem, który uczulił uczniów na potrzeby zwierząt dzikich. Przypomniał także zasady bezpiecznego zachowania się w lesie. Na zakończenie przeprowadzono apel podsumowujący, podczas którego wszyscy uczniowie mogli obejrzeli film oraz fotogalerię  z pobytu w schronisku.

     Uwieńczeniem działań uczniów oraz nauczycieli koordynujących projekt było zaproszenie przez realizatorów programu „Szkoła bez przemocy” do Warszawy na uroczystą galę w Pałacu Prezydenckim  dnia 5 czerwca 2012r.

 

Projekt „Jestem przyjacielem zwierząt” został Laureatem w konkursie organizowanym w ramach programu „Szkoła bez przemocy”

i otrzymał grant finansowy w wysokości 2000 zł na jego realizację.

 

 

CELE PROJEKTU:       

  

 1. 1.     Nabywanie przez uczniów umiejętności prawidłowego reagowania na potrzeby bezpańskich i krzywdzonych zwierząt.       

 

 1. 2.     Podniesienie poziomu wrażliwości uczniów na ww. problem.       

 

 1. 3.     Obniżenie poziomu agresji wśród uczniów.       

 

 1. 4.     Kształcenie umiejętności działania w zespole dla osiągnięcia celu.       

 

 1. 5.     Nauczenie właściwego reagowania na zaistniałe zjawisko przemocy i agresji wobec zwierząt.       

  

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU:       

 

LUTY:       

 

 1. 1.     Rozpropagowanie projektu w szkole oraz w środowisku lokalnym (audycja w Twoim Radio Lipsko nagrana z udziałem uczniów).       

 

 1. 2.     Przeprowadzenie lekcji wychowawczych we wszystkich klasach wprowadzających w tematykę projektu.       

 

 1. 3.     Opracowanie regulaminu konkursu „Jestem Przyjacielem Zwierząt”.       

 

 1. 4.     Przygotowanie tablicy informacyjnej na temat realizowanego projektu.       

 

MARZEC:

 

 1. 1.     Zorganizowanie spotkań z lekarzem weterynarii oraz z leśnikiem.       

 

 1. 2.     Opracowanie i dystrybucja plakatów i ulotek.       

 

 1. 3.     Udział grupy uczniów w sesji Rady Miejskiej w Lipsku w celu dystrybucji ulotek oraz rozpropagowaniu projektu.       

 

 1. 4.     Rozpoczęcie konkursu „Jestem Przyjacielem Zwierząt”.        

  

KWIECIEŃ:       

 

 1. 1.     Kontynuacja i posumowanie konkursu.       

 

 1. 2.     Zorganizowanie dla zwycięskiej klasy wycieczki do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz do kina.       

 

 1. 3.     Opracowanie artykułu do kwartalnika „Życie Powiśla” oraz na stronę internetową szkoły.       

 

 1. 4.     Nagranie audycji radiowej podsumowującej realizowany projekt.       

 

 1. 5.     Przygotowanie filmu oraz fotogalerii relacjonującej przebieg projektu.       

 

 1. 6.     Przeprowadzenie apelu podsumowującego projekt.       

 

 

My kochamy zwierzaki i Ty też:) - IV edycja

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku będzie zachęcać swoich uczniów i mieszkańców gminy do przeciwdziałania przemocy, szczególnie wobec zwierząt. Pieniądze na ten cel otrzyma z ogólnopolskiego programu, któremu patronuje Prezydent RP.

Lipska placówka jest jedyną „podstawówką” z województwa mazowieckiego, której projekt pod hasłem „Jestem przyjacielem zwierząt” został wyróżniony w konkursie, organizowanym w ramach programu „Szkoła bez przemocy”. Uczestniczy w nim kilka tysięcy placówek z całej Polski, które zgłosiły w sumie prawie 50 propozycji. W kategorii szkół podstawowych do realizacji wybrano pomysł właśnie PSP w Lipsku.

 

Inicjatorami jego powstania byli sami uczniowie, a opracowaniem zajęli się nauczyciele Rafał Urban i Małgorzata Łata, wspomagani przez dyrektor Bożenę Kopcińską. W ramach projektu we wszystkich klasach lipskiej szkoły odbędą się lekcje wychowawcze, poświęcone przeciwdziałaniu przemocy, w tym krzywdzeniu zwierząt. Uczniowie wezmą też udział w konkursie, polegającym na zebraniu jak największej ilości karmy i akcesoriów dla zwierząt. Najbardziej skuteczna w tej akcji klasa w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Radomia, podczas której m.in. dostarczy zebrane dary do radomskiego schroniska.

W szkole odbędą się też spotkania z lekarzem weterynarii i leśnikiem. Autorzy projektu chcą również dotrzeć z informacjami na temat przemocy do dorosłych mieszkańców miasta i gminy. W tym celu zamierzają z ulotkami przyjść na jedną z sesji Rady Miasta, by rozdać je władzom, radnym i sołtysom. Uczniowie wezmą też udział w audycjach Twojego Radia Lipsko i przygotują artykuły do „Życia Powiśla”. Ponadto z realizacji swoich pomysłów przygotują film i fotogalerię, która będzie dostępna w szkole i na jej stronie internetowej.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Jestem przyjacielem zwierząt” odbędą się jeszcze w lutym, a projekt potrwa do końca kwietnia.

III edycja - rok szkolny 2010/11

     Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w roku szkolnym 2010/2011 Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku ogłosił kolejną – trzecią edycję wewnątrzszkolnego konkursu „Jestem przyjacielem zwierząt”.

 

rafcio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jego głównym celem jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt oraz kontynuacja współpracy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radomiu. Jak corocznie konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Rywalizacja pomiędzy klasami toczyła się do ostatniej chwili. W konkursie zwyciężyła klasa VIb, która otrzymał następujące nagrody: - dyplom i tytuł „Przyjaciela zwierząt”, - przechodnią statuetkę ufundowaną przez Dyrektora Szkoły, - jednodniową wycieczkę dla całej klasy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu, - seans filmowy w kinie Helios /nagroda ufundowana przez Radę Rodziców/.

                                                            opracował Rafał Urban

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )