KLUB KSIĄŻKI

W klasach: IIA, IIB i IIC od września 2015 r. prowadzone są zajęcia „ Klub Książki”. Mimo, iż są to zajęcia dodatkowe uczestniczy w nich zdecydowana większość uczniów. Zajęcia odbywają się systematycznie jeden raz w tygodniu. Prowadzone są przez wychowawczynie klas: p. Iwonę Bryłę, p. Renatę Michałek i p. Annę Morgaś. Na zajęciach wszyscy uczniowie mają możliwość nie tylko rozwijać  zainteresowania czytelnicze, ale również swoje zdolności. Poprzez czytanie fragmentów książek, słuchowiska, oglądanie  filmów edukacyjnych uczniowie bogacą swoją wiedzę ogólną. W każdej klasie została założona klasowa biblioteczka, która systematycznie jest wzbogacana nowymi książkami. Uczniowie wykonali swoje wizytówki i założyli dzienniczki lektur. Poznali ,, prośby książek” i wiedzą jak należy się z nimi obchodzić. Na zajęciach „ Klubu Książki” uczniowie często pracują w grupach.  Wyszukują w czasopismach dziecięcych, książkach popularnonaukowych, albumach i encyklopediach  informacje, które  wykorzystywane są na zajęciach edukacyjnych, wykonują plakaty i prace plastyczne zachęcające do czytania książek, tworzą swoje krótkie wiersze i rymowanki. Przygotowują i przedstawiają również krótkie inscenizacje. Pod kierunkiem swoich wychowawczyń  przygotowują się do konkursów recytatorskich. Dużą atrakcją zajęć jest zapraszanie rodziców, którzy czytają dzieciom fragmenty  książek. Często są to ich ulubione książki z dzieciństwa. Również uczniowie  ze starszych klas odwiedzają swoich młodszych kolegów i koleżanki, prezentując ciekawe baśnie, bajeczki i opowiadania. Wspólne czytanie z rodzicami i starszymi uczniami  służy integracji społeczności szkolnej i środowiskowej.

Zajęcia „ Klubu Książki” mają bardzo korzystny wpływ na naszych uczniów. Motywują do częstego odwiedzania szkolnej biblioteki, zachęcają do czytania, rozwijają wyobraźnię i pamięć, uczą zgodnej współpracy w grupie, rozwijają zainteresowania uczniów i zachęcają do udziału w konkursach. Cieszymy się, że nasi uczniowie tak chętnie i aktywnie biorą  udział w tych zajęciach.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )