Internet jako źródło informacji – wyszukiwanie informacji i usługi internetowe - lekcja 10 (27.05.2020)

Proszę opracować temat: Internet jako źródło informacji – wyszukiwanie informacji i usługi internetowe strona 196-206

 

Proszę wykonać:

ćwiczenie 16. (str. 201);

zadania 11-27 (str. 205-206) – pięć do wyboru

 Materiał pomocniczy - LINK

 

Internet jako źródło informacji – sieci komputerowe - lekcja 9 (20.05.20)

Proszę opracować temat: Internet jako źródło informacji – sieci komputerowe strona 188-196

 

Proszę przygotować w edytorze tekstu referat na temat: Budowa i rodzaje sieci komputerowych.

Proszę w pracy umieścić schematy (rysunki) sieci oraz opis.

Wykonane prace proszę przesłać na mój adres email.

 

Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje-lekcja 8 (13.05.2020)

Proszę opracować temat: Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje -  strona 180-186

 

Proszę wykonać zadania zadania 1. i 2. (str. 186)

 

Wykonane prace proszę przesłać w jednej wiadomości do sprawdzenia.

Materiał pomocniczy: link

Modyfikowanie tabeli i formatowanie komórek lekcja 7 (6.05.2020)

Proszę opracować temat: Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego – modyfikowanie tabeli i formatowanie komórek strona 175-179

Proszę wykonać zadania 5-6 (str. 179);

 

Wykonane prace proszę przesłać w jednej wiadomości do sprawdzenia.

Materiał pomocniczy: link

 

 

Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego – funkcje SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI - lekcja 6

Proszę opracować temat: Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego – funkcje SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI -  strona 169-175

Proszę wykonać zadania 2. i 3 str. 178;

Wykonane prace proszę przesłać w jednej wiadomości do sprawdzenia.

Stosowanie funkcji średnia, suma: link

Stosowanie funkcji jeżeli: link

 

 

Komórka, adres, formuła - lekcja 5

Dziękuję wszystkim za przesłane prace z Logomocjii.

 

 

Proszę opracować temat: Komórka, adres, formuła strona 162-168

Proszę wykonać zadania 5. i 6. (str. 168);

Informacje dotyczące tematu po linkiem: LINK

 

Po wykonaniu zadań proszę je zapisać u siebie na komputerach. Będą potrzebne do tworzenia wykresów.

Sytuacje warunkowe i tworzenie animacji -lekcja 4

 

Proszę opracować temat: Programowanie w języku Logo sytuacje warunkowe i tworzenie animacji strona 154-160

Proszę wykonać zadanie 8 i 10 str. 159;

 

Proszę prace wykonać w programie Logomocja, zapisać pod nazwą podaną w podręczniku. Oba pliki  (jedna wiadomość) wysyłamy do mnie na adres: kr35@wp.pl.

W temacie wiadomości: imię, nazwisko oraz klasa

Praca podlega ocenie. Termin przesłania prac 21 kwietnia 2020.

powtarzanie poleceń i stosowanie procedur - lekcja 3

Dziękuję wszystkim za przesłane prace.

 

 

Proszę opracować temat: Programowanie w języku Logo powtarzanie poleceń i stosowanie procedur strona 150-154

Proszę wykonać zadaniae rysunek 3. str. 151;

 

Sposób utworzenia procedury

1) Uruchamiamy program

2) Włączamy przycisk pokaż/ schowaj pamięć

3) Z okna po prawej stronie wybieramy polecenie element/dodaj procedurę

4) Nazywamy procedurę i naciskamy Ok

5) Pojawia się prawie gotowa procedura którą jedynie uzupełniamy o nasz parametry : jeśli to kwadrat to uzupełniamy: powtórz 4 [np 100 pw 90] i zatwierdzamy.

6) Aby uruchomić procedurę w pasku na dole wpisujemy jej nazwę.

 

Program do pobrania: Logomocja

 

Ponieważ jest to wersja demo nie można zapisać plików.

Programowanie w języku Logo - lekcja 1,2

Dziękuję wszystkim za przesłane prace.

Od dzisiaj realizujemy kolejne tematy z informatyki.

Co tydzień  będę podawał nowe tematy

 

Proszę opracować temat: Programowanie w języku Logo – tworzenie programu, wykonywanie obliczeń i stosowanie zmiennych -  strona 146-150

Proszę wykonać zadania 1. i 2. (str. 158);

Polecenia do obsługi programu Logomocja

Program do pobrania: Logomocja

 

Ponieważ jest to wersja demo nie można zapisać plików. Mozna jednak po wykonaniu zadania zrobić zdjęcia i odesłać na mój adres.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )